Available courses

Фалсафа

5341400..АЙА Фалсафа

Фалсафа ниҳоятда қадимий фандир. Олам ва одамлар ўртасидаги муносабатлар, инсон қадри ва умрнинг мазмуни, дунёдаги ўзгаришлар, ўзаро алоқадорлик ва боғлиқлик ҳамда тараққиётнинг умумий қонуниятлари фалсафанинг асосий мавзулари ҳисобланади. Фалсафа эса — барча фанлар ривожланишига асос бўладиган ва улардан озиқланадиган, айни пайтда уларнинг ривожланиш йўлларини белгилаб берадиган умуминсоний ва универсал фан. У қадим замонлардаёқ «барча илмларнинг отаси» деб таърифланган. Унинг ҳаётийлиги халқ табиатига, турмуш ва тафаккур тарзига нечоқли мос экани, жамият манфаатлари ва эзгу интилишларини қай даражада акс эттира олишига боғлиқ.   Фалсафий мулоҳаза юритиш, фикрлаш инсон табиатига хос, демак, унинг ўзи каби қадимийдир. У олам ва унинг яшаши, ривожланиши ва тараққиёти, ҳаёт ва инсон, умрнинг моҳияти, борлиқ ва йўқлик каби кўплаб муаммолар ҳақида баҳс юритадиган фандир.


O'zbekiston tarixi

5310200-EE O'zbekiston tarixi

Tarix fani turli dunyo xalqlari qanday yashaganligi, ularning hayotida qanday voqealar sodir bo’lganligi, odamlar hayoti qanday va nima uchun  o’zgarib, hozirgiday bo’lib qolganligini o’rgansa, O’zbekiston tarixi esa uning ajralmas qismi bo’lib, shu tarixiy-madaniy jarayonlarga mos holda Ona zaminimizda o’tmishda yashagan xalqlarning hayoti va ularning rivojlanishi davomida sodir bo’lgan o’zgarishlar, voqea-hodisalar, ularning turmush tarzi, iqtisodi, ijtimoiy munosabatlari, davlatchiligi, madaniyati va shu kabilarni to’laligicha o’rganadigan fandir. O’zbekiston tarixi fani dunyodagi eng qadimiy va boy tarixga ega bo’lgan o’zbek xalqining qariyb 3 ming yillik tarixiy taraqiyotini o’rganuvchi fandir.

Falsafa

5310200. Falsafa

Фалсафа ниҳоятда қадимий фандир. Олам ва одамлар ўртасидаги муносабатлар, инсон қадри ва умрнинг мазмуни, дунёдаги ўзгаришлар, ўзаро алоқадорлик ва боғлиқлик ҳамда тараққиётнинг умумий қонуниятлари фалсафанинг асосий мавзулари ҳисобланади. Фалсафа эса — барча фанлар ривожланишига асос бўладиган ва улардан озиқланадиган, айни пайтда уларнинг ривожланиш йўлларини белгилаб берадиган умуминсоний ва универсал фан. У қадим замонлардаёқ «барча илмларнинг отаси» деб таърифланган. Унинг ҳаётийлиги халқ табиатига, турмуш ва тафаккур тарзига нечоқли мос экани, жамият манфаатлари ва эзгу интилишларини қай даражада акс эттира олишига боғлиқ.   Фалсафий мулоҳаза юритиш, фикрлаш инсон табиатига хос, демак, унинг ўзи каби қадимийдир. У олам ва унинг яшаши, ривожланиши ва тараққиёти, ҳаёт ва инсон, умрнинг моҳияти, борлиқ ва йўқлик каби кўплаб муаммолар ҳақида баҳс юритадиган фандир.


Falsafa

KT 1-KURS FAL Falsafa

Фалсафа ниҳоятда қадимий фандир. Олам ва одамлар ўртасидаги муносабатлар, инсон қадри ва умрнинг мазмуни, дунёдаги ўзгаришлар, ўзаро алоқадорлик ва боғлиқлик ҳамда тараққиётнинг умумий қонуниятлари фалсафанинг асосий мавзулари ҳисобланади. Фалсафа эса — барча фанлар ривожланишига асос бўладиган ва улардан озиқланадиган, айни пайтда уларнинг ривожланиш йўлларини белгилаб берадиган умуминсоний ва универсал фан. У қадим замонлардаёқ «барча илмларнинг отаси» деб таърифланган. Унинг ҳаётийлиги халқ табиатига, турмуш ва тафаккур тарзига нечоқли мос экани, жамият манфаатлари ва эзгу интилишларини қай даражада акс эттира олишига боғлиқ.   Фалсафий мулоҳаза юритиш, фикрлаш инсон табиатига хос, демак, унинг ўзи каби қадимийдир. У олам ва унинг яшаши, ривожланиши ва тараққиёти, ҳаёт ва инсон, умрнинг моҳияти, борлиқ ва йўқлик каби кўплаб муаммолар ҳақида баҳс юритадиган фандир.


Kimyoviy injinering jarayonlari va qurilmalari

KT 2-kurs KIJQ Kimyoviy injinering jarayonlari va qurilmalari

“Кимёвий инжиниринги жараёнлари ва қурилмалари” фани ихтисослик фанларини чуқур ўзлаштиришга, қай йўл билан ишлаб чиқариш интенсивлигини ошириш ва технологик қурилмалардан унумли фойдаланиш мумкинлигини ўргатади. Асосий жараёнларни назарий асослари, уларни ҳисоблаш усуллари ва самарадор қурилмалар билан жиҳозлаш принциплари ушбу фан дастурини асосини ташкил этади. “Кимёвий инжиниринги жараёнлари ва қурилмалари” фани умумкасбий фан ҳисобланиб, 2-курс талабаларига ўқитилади. “Кимёвий инжиниринги жараёнлари ва қурилмалари” фани барча бакалавриат таълим йўналишларида  ихтисослик фанларини ўрганишда асос бўлиб ҳизмат қилади. 

Философия

ХТ 1-курс. рус Ф Философия

Философия — это особая форма мыслительной деятельности человека, направленная на всеобъемлющее рациональное осмысление мира и бытия человека в нём. Под философией также понимают исторически развивающуюся совокупность результатов этой деятельности и систему теоретических положений, в рамках которой она осуществляется.

Milliy g’oya. O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi

ESB 3-KURS MG Milliy g’oya. O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi

Мазкур фан доирасида «Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси” фанининг мазмун-моҳияти, ҳақчиллик, инсонпарварлик, бағрикенглик ва  халқимиз ҳаётида тутган ўрни билан боғлиқ масалалар ўрганилади. Ҳаракатлар стратегияси Ўзбекистонда ҳуқуқий демократик асосдаги халқ давлатини барпо этиш йўлини ҳар тамонлама асослаб берадиган хужжат эканлиги   ушбу фаннинг асосий мавзулари доирасига киради.

“Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси” –  ўрганишга имкони очилган янги фанлардан биридир. Мазкур фаннинг мақсади ижтимоий,сиёсий миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлигини устувор аҳамиятга эга эканлиги эзгу ғоялар ва соғлом мафкурадан маҳрум бирон бир миллат ва жамиятнинг узоққа бора олмаслигини, ҳар қандай халқ ва давлат ўз тараққиётининг мана шундай стратегик тамойилларини белгилаб олиши зарурлиги ижтимоий жараёнларнинг муқаррар қонуният эканлигини ёшларнинг қалби ва онгига сингдиришдан иборатдир.


Xom ashyoni yigirishga tayyorlash

ESB 3-KURS XAYT Xom ashyoni yigirishga tayyorlash

Fanni o‘qitishdan maqsad – toqimachilik sanoati xom ashyolarining turlari, tolalarning asosiy xossalari, klassifikatsiyasi, yigirish sistemalari, yakka iplarning  assortimentlari bo‘yicha loyihalash va xom ashyoni yigirishga tayyorlash texnologik tizimlarini o‘rgatishdan iborat.


Mexnat muxofazasi va xayot faolyati xavfsizligi

ESB 3-KURS MM va XFX Mexnat muxofazasi va xayot faolyati xavfsizligi

Fan o‘qitilishining maqsadi – bo‘lajak mutaxassislarga hayotiy faoliyatlarida yuzaga keladigan xavflarning kelib chiqish sabablarini, xususiyatlarini, oqibatlarini va ularni yo‘qotish qoidalarini, xavfsiz ish sharoitlarini yaratish, tabiiy, texnogen, ekologik va boshqa tusdagi favqulodda vaziyatlardan aholini himoya qilish, ularni nazariy va amaliy jihatdan himoyalanishga hamda jarohat olganlarga birlamchi tibbiy yordam ko‘rsatish qoidalarini o‘rgatishdan iborat. O‘quv fanini o‘rganishning asosiy vazifalari: hayotiy faoliyatda yuzaga keladigan xavflarni identifikatsiyalash va ularni o‘rganish, ishlab chiqarish jarayon larida xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, texnosferada kasb kasalliklarini kamaytiradigan va baxtsiz hodisalarni oldini oladigan choratadbirlarni o‘rganish. Shuningdek, aholini tabiiy ofatlardan, avariya va halokatlardan muhofazalanish qoidalariga o‘rgatish, shikastlanish o‘choqlaridagi zararlangan fuqarolarni qutqa rish va tiklov ishlarini o‘tkazish, yong‘inga qarshi xavfsizlik choralarini ko‘rish, jarohat olganlarga birlamchi tibbiy yordam ko‘rsatish va boshqa muhim vazifalarni bajara oladigan bilim, ko‘nikma va kasbiy malakaga ega insonni tarbiyalashga qaratilgan.

Falsafa

OOT 1-kurs F Falsafa

Фалсафа ниҳоятда қадимий фандир. Олам ва одамлар ўртасидаги муносабатлар, инсон қадри ва умрнинг мазмуни, дунёдаги ўзгаришлар, ўзаро алоқадорлик ва боғлиқлик ҳамда тараққиётнинг умумий қонуниятлари фалсафанинг асосий мавзулари ҳисобланади. Фалсафа эса — барча фанлар ривожланишига асос бўладиган ва улардан озиқланадиган, айни пайтда уларнинг ривожланиш йўлларини белгилаб берадиган умуминсоний ва универсал фан. У қадим замонлардаёқ «барча илмларнинг отаси» деб таърифланган. Унинг ҳаётийлиги халқ табиатига, турмуш ва тафаккур тарзига нечоқли мос экани, жамият манфаатлари ва эзгу интилишларини қай даражада акс эттира олишига боғлиқ.   Фалсафий мулоҳаза юритиш, фикрлаш инсон табиатига хос, демак, унинг ўзи каби қадимийдир. У олам ва унинг яшаши, ривожланиши ва тараққиёти, ҳаёт ва инсон, умрнинг моҳияти, борлиқ ва йўқлик каби кўплаб муаммолар ҳақида баҳс юритадиган фандир.


Jismoniy madaniyat (Valiologiya)

OOT 1-kurs JT Jismoniy madaniyat (Valiologiya)

Jismoniy tarbiya, badan tarbiya — sogʻliqni mustahkamlashga, odam organizmini uygʻun ravishda rivojlantirishga qaratilgan umumiy tarbiyaning uzviy qismi. Jamiyatdagi jismoniy madaniyat ahvolini bildiruvchi koʻrsatkichlardan biri. Jismoniy tarbiyaning asosiy vositalari: jismoniy mashgʻulotlar, organizmni chiniqtirish, mehnat va turmush gigiyenasi. Jismoniy tarbiya aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tarbiya bilan qoʻshib olib boriladi.


Jismoniy madaniyat (Valiologiya)

Eko 1-kurs J.T. Jismoniy madaniyat (Valiologiya)

Jismoniy tarbiya, badan tarbiya — sogʻliqni mustahkamlashga, odam organizmini uygʻun ravishda rivojlantirishga qaratilgan umumiy tarbiyaning uzviy qismi. Jamiyatdagi jismoniy madaniyat ahvolini bildiruvchi koʻrsatkichlardan biri. Jismoniy tarbiyaning asosiy vositalari: jismoniy mashgʻulotlar, organizmni chiniqtirish, mehnat va turmush gigiyenasi. Jismoniy tarbiya aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tarbiya bilan qoʻshib olib boriladi.


Pedagogika psixologiya

EKO 3-KURS PP Pedagogika psixologiya

Pedagogik psixologiya fani ta’lim va tarbiyaning shaxsiga samarali ta’sir etuvchi omillari, qonuniyatlari va mexanizimlarini o‘rganadi. Uning diqqat markazida bilimlarni o‘zlashtirish, o‘quvchi shaxsni har tomonlama shakllantirish jarayoni turadi. Turli ijtimoiy tajribalarning qonuniyatlarini va u individning tajribasiga aylanishi jarayonini yoritib berishdan iboratdir. Bolani shaxs sifatida shakllantirish, tarbiyalash, tarbiya vositalari, usullari pedagogika faniga taalluqli bo‘lsa, bola psixikasining paydo bo‘lishi, rivojlanishi va rivojlantirish xususiyatlari, qonuniyatlari psixologiya faniga taalluqlidir.

Jismoniy tarbiya va sport/Valeologiya

5310600-YEUTT 1-KURS J va v Jismoniy tarbiya va sport/Valeologiya

Jismoniy tarbiya, badan tarbiya — sogʻliqni mustahkamlashga, odam organizmini uygʻun ravishda rivojlantirishga qaratilgan umumiy tarbiyaning uzviy qismi. Jamiyatdagi jismoniy madaniyat ahvolini bildiruvchi koʻrsatkichlardan biri. Jismoniy tarbiyaning asosiy vositalari: jismoniy mashgʻulotlar, organizmni chiniqtirish, mehnat va turmush gigiyenasi. Jismoniy tarbiya aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tarbiya bilan qoʻshib olib boriladi.


Milliy g‘oya. O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi.

Milliy g‘oya. Milliy g‘oya. O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi.

Мазкур фан доирасида «Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси” фанининг мазмун-моҳияти, ҳақчиллик, инсонпарварлик, бағрикенглик ва  халқимиз ҳаётида тутган ўрни билан боғлиқ масалалар ўрганилади. Ҳаракатлар стратегияси Ўзбекистонда ҳуқуқий демократик асосдаги халқ давлатини барпо этиш йўлини ҳар тамонлама асослаб берадиган хужжат эканлиги   ушбу фаннинг асосий мавзулари доирасига киради.

“Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси” –  ўрганишга имкони очилган янги фанлардан биридир. Мазкур фаннинг мақсади ижтимоий,сиёсий миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлигини устувор аҳамиятга эга эканлиги эзгу ғоялар ва соғлом мафкурадан маҳрум бирон бир миллат ва жамиятнинг узоққа бора олмаслигини, ҳар қандай халқ ва давлат ўз тараққиётининг мана шундай стратегик тамойилларини белгилаб олиши зарурлиги ижтимоий жараёнларнинг муқаррар қонуният эканлигини ёшларнинг қалби ва онгига сингдиришдан иборатдир.


Физкультура и спорт / Валеология

5310600-YEUTT 1-KURS (rus)> Физкультура и спорт / Валеология

Валеология есть межнаучное направление, в основе которого лежит представление о генетических и функциональных резервах систем организма и организма в целом, обеспечивающих устойчивость психофизиологического и социокультурного развития и сохранение здоровья человека в условиях влияния на него меняющихся условий внешней и внутренней среды.

ФИЛОСОФИЯ

5310600-YEUTT 1-KURS (rus). ФИЛОСОФИЯ

Философия — это особая форма мыслительной деятельности человека, направленная на всеобъемлющее рациональное осмысление мира и бытия человека в нём. Под философией также понимают исторически развивающуюся совокупность результатов этой деятельности и систему теоретических положений, в рамках которой она осуществляется.